B.C.Sanjeeva Murthy

B.C.Venkatesh Murthy

B.C.Sathishkumar

K.R Hemareddy

N.Padmanabha

G.Sreenath

K.V.Raghavendra Rao

K.A Srinivasamurthy

C.S.Prasad

K.Lakshmikanth

B.S.Manjunath

A.Mallikarjuna

N.Devaraj Shindhe

C.R.Srinath

U.S.Vishnumurthy Rao

G.C.Jagannath

K.M.Jagadish

Makam Sreenivasulu

Venkatesh

H.V.Prasannakumar

K.Nagesh

B.V.Chidananda Murthy

Anand JS

A.Raghunathababu

Anatharamgowtham

B.K.Rajashekarappa

D.Sudhakar

Hoovinajagadish

K.I.Ravindranath

K.T.Kumarswamy

M.R.Raviprasad

N.Kumarswamy

P.Mahanthesh

P.Ramakrishnareddy

Sanjeevappa

Shivakumaraswamy

Syed Ajmath Ulla

T.Raghumurthy

V.Rajashekara Shetty